Thông báo

Xem tất cả

Ngày 21/11/2017

Lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 2 năm 2017 (cập nhật danh sách nhận bằng ThS, TS)

Lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ; Thạc sĩ sẽ được tổ chức vào lúc 14g30 Thứ sáu ngày 10/11/2017 tại Hội Trường A5, Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM.
 
Các Tân Tiến sĩ và Tân Thạc sĩ có tên trong danh sách nhận bằng tốt nghiệp đợt 2 (thông báo vào thứ sáu 03/11/2017) phải làm thủ tục đăng ký dự lễ trao bằng và mượn lễ phục tại Phòng Đào tạo Sau Đại Học .

Lịch trình chung lễ tốt nghiệp :

1. Đăng ký dự lễ trao bằng tốt nghiệp và mượn lễ phục: từ ngày 08/11 đến ngày 10/11/2017 tại phòng ĐT SĐH 
 
    Kinh phí:
    - Tiền đặt cọc lễ phục: 500.000 đồng/bộ (sẽ hoàn trả sau khi học viên trả lại lễ phục)

2. Đăng ký nhận thư mời cho thân nhân: 08/11
đến ngày 10/11/2017 (mỗi Tân Thạc sĩ nhận được 01 thư mời)
   Lưu ý: Thân nhân có giấy mời mới được vào Hội trường A5 tham dự buổi lễ

3. Lịch trình chi tiết tại buổi lễ Tốt Nghiệp:
    - Từ 13g45 : Tập trung trước sân Hội trường A5, trang phục lịch sự để điểm danh.
    - 14g00: lên Hội trường, ổn định chỗ ngồi theo đúng vị trí được sắp xếp.
   
- 14g15: Kết danh sách nhận bằng.
    - Dự lễ tốt nghiệp và lên Hội trường nhận bằng theo hướng dẫn của cán bộ Phòng Đào tạo SĐH.

4. Nhận bằng: Học viên đến Phòng Đào tạo SĐH ký tên nhận bằng, bản sao văn bằng, bảng điểm từ 8g00 thứ ba 14/11/2017

5. Thời hạn trả lễ phục: Trước 16g00 ngày 14/11/2017

 Xem tiếp

 Thông báo

Xem tất cả

Ngày 21/11/2017

Lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 2 năm 2017 (cập nhật danh sách nhận bằng ThS, TS)

Lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ; Thạc sĩ sẽ được tổ chức vào lúc 14g30 Thứ sáu ngày 10/11/2017 tại Hội Trường A5, Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM.
 
Các Tân Tiến sĩ và Tân Thạc sĩ có tên trong danh sách nhận bằng tốt nghiệp đợt 2 (thông báo vào thứ sáu 03/11/2017) phải làm thủ tục đăng ký dự lễ trao bằng và mượn lễ phục tại Phòng Đào tạo Sau Đại Học .

Lịch trình chung lễ tốt nghiệp :

1. Đăng ký dự lễ trao bằng tốt nghiệp và mượn lễ phục: từ ngày 08/11 đến ngày 10/11/2017 tại phòng ĐT SĐH 
 
    Kinh phí:
    - Tiền đặt cọc lễ phục: 500.000 đồng/bộ (sẽ hoàn trả sau khi học viên trả lại lễ phục)

2. Đăng ký nhận thư mời cho thân nhân: 08/11
đến ngày 10/11/2017 (mỗi Tân Thạc sĩ nhận được 01 thư mời)
   Lưu ý: Thân nhân có giấy mời mới được vào Hội trường A5 tham dự buổi lễ

3. Lịch trình chi tiết tại buổi lễ Tốt Nghiệp:
    - Từ 13g45 : Tập trung trước sân Hội trường A5, trang phục lịch sự để điểm danh.
    - 14g00: lên Hội trường, ổn định chỗ ngồi theo đúng vị trí được sắp xếp.
   
- 14g15: Kết danh sách nhận bằng.
    - Dự lễ tốt nghiệp và lên Hội trường nhận bằng theo hướng dẫn của cán bộ Phòng Đào tạo SĐH.

4. Nhận bằng: Học viên đến Phòng Đào tạo SĐH ký tên nhận bằng, bản sao văn bằng, bảng điểm từ 8g00 thứ ba 14/11/2017

5. Thời hạn trả lễ phục: Trước 16g00 ngày 14/11/2017

 Xem tiếp

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012